Přepočet: kg > bm

Hmotnost fólie v kg:

Tloušťka fólie v mm:

Šířka fólie v mm (pozor poznámka dole):

Poznámky

1 milimetr = 1000 mikronů

Př 1: Chcete zadat fólii ve 100 mikronech, uveďte tloušťku fólie 0,1.
Př 2: Chcete zadat fólii v 80 mikronech, uveďte tloušťku fólie 0,08.

Šířka hadice/polohadice je dvojnásobná

Kolik složených vrstev, tolikrát vynásobím šířku.
Př 1: Hadice jsou 2 vrstvy - místo šíře 1200 mm zadám šíři 2400.
Př 2: PoloHadice jsou 2 vrstvy - místo šíře 1000 mm zadám šíři 2000.
Př 3: Plochá neskládaná fólie má 1 vrstvu, zadám skutečnou šíři, např. 500.